Araç Satışında Yeni Düzenleme: Fazla Fiyat Talep Edilemeyecek, Mevzuata Uymayanlar Ceza Alacak

Bayiler stokta bulunan araçları tavsiye edilen fiyatın üzerinde satarsa yetki belgeleri iptal edilecek.

Araç Satışında Yeni Düzenleme: Fazla Fiyat Talep Edilemeyecek, Mevzuata Uymayanlar Ceza Alacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut mevzuata göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekiyor. Ancak düzenleme ile birlikte yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar da belirlendi.

Yapılan değişiklikler doğrultusunda, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

Yetki Belgesi İptal Edilen İşletmelere Bir Yıl Süreyle Yetki Belgesi Verilmeyecek

Yetki belgesi iptal edilen işletmelere ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek. Bu düzenlemelerin amacı, tüketicilerin korunması ve ikinci el araç ticaretinin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklama yaparak, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirtti. Ayrıca, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı da vurgulandı.

İşletmelerin Bu Yasaklara Uyumu Takip Edilecek

Açıklamada, işletmelerin yasağa uyumu Bakanlık tarafından yakından takip edileceği ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edileceği de belirtildi. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı ve Bakanlığa şikayet başvurularında bulunulduğu da açıklandı.

Yetki Belgesi İptal Edilen İşletmeler İfşa Edilecek

Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için düzenlemeler getirildi. Ayrıca, bu düzenlemelere uymayan yetkili bayiler hakkında da idari para cezası uygulanacak ve bu işletmeler Bakanlığın internet sitesinde ifşa edilecek. Bu sayede, tüketicilerin güvenli bir şekilde ikinci el araç alım satımı yapmaları sağlanacak.

Bakanlık Tarafından Alınacak Önlemler

Bakanlık, tüketicilerin korunması ve adil bir ticaret ortamının oluşması için çeşitli önlemler alıyor. Bunlar arasında, işletmelerin faaliyetlerinin düzenli olarak denetlenmesi, yasalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, tüketicilerin şikayetlerinin değerlendirilmesi, gerekirse idari para cezaları uygulanması gibi hususlar yer alıyor. Ayrıca, bu düzenlemelerin yanı sıra tüketiciler de kendi haklarını bilmeli ve ikinci el araç alım satımında dikkatli davranmalı. İkinci el araç alırken, aracın geçmişini, hasar kayıtlarını, kilometre bilgisini, kullanım ömrünü vb. konuları araştırmak ve satıcıdan belgeleri istemek önemlidir.

Önceki ve Sonraki Haberler