Devletten Ailelere Para Yardımı: Aile Destek Programı ve Çocuk Destek

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Aile Destek Programı ve Çocuk Destek Bileşeni kapsamında birçok para yardımı yapmaktadır.

Devletten Ailelere Para Yardımı: Aile Destek Programı ve Çocuk Destek

Program, Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi için geçerlidir ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta destek sağlamaktadır.

Aile Destek Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla devlet tarafından hayata geçirilen bir programdır. Program kapsamında, hanede yaşayan kişi sayısı ve hane gelirine göre belirlenen kriterlere göre ailelere belirli bir miktar para yardımı yapılır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen kişinin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bunlar Türk vatandaşı olmamak ancak Mavi Kart sahibi olmak, yerleşim adresinin yurt dışında olmaması, en az 18 yaşında olmak ve hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmamasıdır.

Başvurular, hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilir ve başvuru yapan kişinin cezaevi veya tutukevinde hükümlü ya da tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunması veya zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsünde asker olması halinde değerlendirmeye alınmaz.

Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanır. Bu kapsamda, en az 850 TL en fazla 1.250 TL ödeme yapılır.Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilir. Başvuru işlemleri için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri

Gelir belgesi veya muafiyet belgesi (Gelir Vergisi Beyannamesi, Bağkur/Ssk Hizmet Dökümü, Emekli Maaşı Bildirimi gibi)
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, başvuru değerlendirme sürecine geçilir ve başvuru sonucu en geç 3 ay içinde başvuru sahibine bildirilir.

Aile Destek Programı ve Çocuk Destek Bileşeni kapsamında yapılan yardımlar, PTT şubelerinden verilmektedir. Yardım ödemeleri, her ayın 10-15'i arasında yapılmaktadır.

Aile Destek Paketi ile ilgili bazı önemli detaylar

Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında belirli şartları sağlayan ailelere her ay düzenli olarak para yardımı yapılmaktadır. Programın amacı, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Aile Destek Programı ile ilgili bazı önemli detaylar şunlardır:

Program kapsamında yapılan ödemeler, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir.

Aile Destek Paketi ödemeleri, PTT şubelerinden yapılmaktadır.

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilir.

Başvuru işlemleri için belirli belgeler gerekmektedir.

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, her ayın 10-15'i arasında gerçekleştirilmektedir.

Program kapsamında ödeme alan aileler, herhangi bir sebep olmadan programdan çıkarılamazlar.

Aile Destek Programı kapsamında sağlanan destekler sadece bu ödemelerle sınırlı değildir. Çocuk Destek Bileşeni ile de hak sahibi hanelere çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilmektedir. Bu ödemeler de PTT tarafından yapılır.

Özellikle pandemi sürecinde ailelerin ekonomik zorluklar yaşadığı göz önüne alındığında, Aile Destek Programı ve Çocuk Destek Bileşeni gibi devlet tarafından sunulan sosyal yardım programları önem kazanmaktadır. Bu programlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin belirli bir süre boyunca maddi sıkıntıları hafifletilmekte ve hayat standartları yükseltilmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler