TÜİK’e göre: Her 3 kişiden biri yoksulluk sınırı altında

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2021 senesinde yüzde 18,1 olurken 2022 yılı anket sonuçlarında 1,5 puan düşerek yüzde 16,6 oldu. Göreli yoksulluk oranı en düşük bölge yüzde 3,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis istatistiki bölgesi oldu.

TÜİK’e göre: Her 3 kişiden biri yoksulluk sınırı altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 senesine ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı.

Geçtiğimiz senelerde yayımlanan maddi yoksunluk tanımı Eurostat tarafından revize edilmiş ve tanımlamanın içine sosyal yoksunluk kriterleri de ilave edildi.

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı hesaplamasında hane düzeyinde otomobil sahipliği, ekonomik olarak planlama dışı harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve başkaca faizli borçları ödeyebilme, gün aşırı et, tavuk, balık gibi gıdaları tüketebilme, evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme ve yeni ilave edilen mobilyaları eskidiğinde yenileyebilme durumu değişkenlikleri sorgulandı.

Geçen senelerde maddi yoksunluk tanımı içinde olan çamaşır makinesi, renkli televizyon ve telefon sahipliği yeni tanımdan çıkarıldı.

Her 3 bireyden biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

Göreli yoksulluk, düşük iş yoğunluğu, maddi ve sosyal yoksunluk göstergelerinin en az bir tanesinden yoksun olma durumu olarak açıklanmış olan yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunanların oranı ilk defa bu sene hesaplandı.

2022 senesi sonuçlarına göre bireylerin yüzde 32,6'sı yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunmakta. Bu oranın yaş gruplarına göre incelenmesinde, 0-17 yaş grubunda yüzde 42,7, 18-64 yaş grubunda yüzde 30,2, 65 yaş ve üstü grubunda da yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

En yoksul olanlar okuryazar olmayanlar

Hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alındığında hesaplanan yoksulluk oranına göre, okuryazar olmayan bireylerin yüzde 27,7'si, herhangi bir okul bitirmeyenlerin yüzde 24,4'ü, ilk ve ortaokul eğitimlilerin yüzde 13,8'i, lise ve dengi okul mezunlarının ise yüzde 7,8'inin yoksul olduğu belirtildi. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,6 ile en az yoksulluk oranına sahip grup olarak belirlendi.

Önceki ve Sonraki Haberler