Bilim İnsanları Açıkladı “Beyin yapısı politik tercihi etkiliyor”

Science Advances isimli bilim dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre birbirine tamamen zıt politik görüşlerin nörobiyolojik mekanizmalardaki farklılıklar sonucu olabileceği tezini savundu.

Bilim İnsanları Açıkladı “Beyin yapısı politik tercihi etkiliyor”

Yapılan açıklamaya göre özellikle son yıllarda meydana gelen politik kutuplaşmanın temel nedeninin insan beynindeki nörolojik yapıdan kaynaklanabileceği savunuldu. Araştırmacılar yaptığı çalışma ile farklı insanların birebir aynı olay ya da kavramı aşırı farklı derecede algılayabilmesinin temel nedeninin beyinlerinin tamamen farklı bir biçimde işlemesi kaynaklı olabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Bilgi Sonucunda Değil Beyin Yapısından Kaynaklı

Bu ay yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları insanlar arasındaki siyasi kutuplaşmanın nedeninin seçici haber kaynaklarından bilgi tüketmesi sonucu değil, beynin çalışma prensibi ile alakalı olduğunu savunurken, bu sorunu haber kaynaklarına bağlayan kişilerin önemli kilit faktörleri göz önüne almadığını savundu.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar bir olgu ya da olayı 2 farklı kişiye gösterdiklerinde beyinlerinin farklı şekilde çalıştığını ve kişilerin aynı olayı taban tabana zıt şekilde yorumladığını gözlemlediklerini açıkladı.

Genç Yaşta Siyasi Görüş Oluşuyor

Rhode Island’da yer alan Brown Üniversitesinden bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre bireylerin sabit siyasi görüşlerinin çok genç yaşlarda oluşmaya başlayabileceğini savundu.

Konu ile ilgili görüşlerini kanıtlamak isteyen Nörologlar ise Liberal ve Muhafazakar kişilerin eşit oranda olduğu 44 kişilik bir grup oluşturup bu katılımcılara göçmenlik, kürtaj gibi kelimeler gösterip bunların siyasi meseleler olup olmadığı soruldu.

Ardından ise kürtaj konusu ile ilgili tarafsız bir haber gösterilen gruba polis şiddeti ve seçim döneminde yaşanan göçmenlik tartışmaları izletildi, bu esnada katılımcılara fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezorans Görüntüleme) uygulandı.

Yapılan çalışma doğrultusunda beynin verdiği tepkileri inceleyen nörologlar ise aynı ideolojide yer alan insanların siyasi içerikli kelimelerde beyin nöronlarının benzer tepki verdiği sonucuna ulaşırken insanların tepkilerinin benzer olduğu gözlemlendi.

Çalışmanın yazarlarından olan Dilbilim ve Psikoloji bilimleri doçenti Oriel Feldman Hall ise yaptığı açıklamada belirli kelime ve haberlerin beyni ateşleyecek bir olguyu temsil edebileceğini savundu.

Önceki ve Sonraki Haberler