Genç Erkekler Üzerinde Yapılan Araştırma: Kenevir Bağımlılığının Verdiği Zararlar!

Artan farkındalığa katkı sağlayan araştırma, kenevir kullanımının zararlı olabileceğini kanıtlıyor.

Genç Erkekler Üzerinde Yapılan Araştırma: Kenevir Bağımlılığının Verdiği Zararlar!

Danimarka'daki 6 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtlarının analiziyle yapılan yeni bir çalışma, kenevir kullanımının şizofreni riskini arttırdığını ortaya koydu. Şizofreni, ciddi bir akıl hastalığıdır ve düşünce, hissetme ve davranışları etkiler. Bu hastalar genellikle gerçeklikle bağlarını kaybederler ve bazı durumlarda hastalık günlük aktivitelerini yapmayı zorlaştırır.

Araştırmacılar, kenevir kullanım bozukluğu olan kişilerin hayatlarındaki olumsuz sonuçlara rağmen uyuşturucu kullanmayı bırakamadıklarını belirtiyorlar. Yeni araştırmada erkeklerdeki kenevir kullanım bozukluğu ile şizofreni arasındaki bağlantıya dair güçlü kanıtlar sunuldu ve genç erkeklerde bu bağlantının çok daha güçlü olduğu saptandı. Bilim insanları, 21 ile 30 yaş arası erkeklerde görülen şizofreni vakalarının üçte birinin, kenevir kullanım bozukluğunun önlenmesiyle engellenebileceği tahmin ediyorlar.

Çalışmanın yazarlarından, NIH Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü (National Institute on Drug Abuse/NIDA) Direktörü Nora Volkow, madde kullanım bozukluklarıyla akıl hastalıklarının iç içe geçmesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekiyor ve ihtiyaç duyan kişilere destek sağlanması ve acil eylem gerektiğini vurguluyor. Dr. Volkow ayrıca, kuvvetli kenevir ürünlerine erişimin yaygınlaşması nedeniyle kenevir kullanımıyla ilişkili akıl hastalıkları yaşama riski olan kişiler için önleme, tarama ve tedavinin yaygınlaştırılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırmada bilim insanları, kenevir kullanım bozukluğu ve şizofreni arasındaki ilişkilerin farklı cinsiyet ve yaş gruplarına göre nasıl farklılık gösterdiğini ve bu farklılıkların zaman içinde nasıl değiştiğini araştırdılar. Bilim insanları, cinsiyet ve yaş grupları arasında, tüm şizofreni vakaları içinde özellikle kenevir kullanım bozukluğuna dayandırılabilecek olanların oranını hesaplamaya çalıştılar.

Çalışmada kenevir kullanım bozukluğunun önüne geçilmesiyle 2021'de, 16 ile 49 yaş arası erkeklerdeki şizofreni vakalarının yaklaşık yüzde 15'inin önlenebileceği ortaya kondu. Öte yandan araştırmacılar, 21 ile 30 yaş arası genç erkeklerdeki kenevir kullanım bozukluğuna bağlı önlenebilir şizofreni vakalarının oranının yüzde 30'a kadar çıkabileceğini hesapladılar.

Kenevir Kullanımının Akıl Sağlığı Üzerindeki Etkileri Hakkında Çalışma: Şizofreni Riskinin Arttığı Ortaya Konuldu

Bilim insanları, kenevir kullanım bozukluğuna dayandırılabilecek yeni şizofreni vakalarının oranının son 50 yılda sürekli arttığı uyarısında da bulunuyorlar. Araştırmacılara göre bu artış büyük olasılıkla zaman içinde kenevirin daha yüksek etki gücüne sahip olması ve kenevir kullanım bozukluğu teşhisinin yaygınlaşmasıyla bağlantılı.

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kenevir kullanım bozukluğu olan kişilerin başka akıl hastalıkları geliştirme riskinin de daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, kenevir kullanımının depresyon ve kaygı gibi diğer akıl sağlığı sorunlarına da neden olabileceği belirtildi. Ancak, bu çalışma kenevir kullanımının şizofreniye neden olduğunu kanıtlamaz, sadece kenevir kullanımı ile şizofreni arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Şizofreniye neden olan faktörler çok çeşitlidir ve bunlar genetik, beyin kimyası, çevresel faktörler ve diğer faktörler gibi birçok farklı şeyi içerir. Bu nedenle, kenevir kullanımının akıl sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak, bu araştırma kenevirin bazı insanlar için potansiyel olarak ciddi sonuçlara neden olabileceğine dair uyarıda bulunuyor ve kenevir kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önceki ve Sonraki Haberler